Una economia al servei de les persones

Una alternativa de consum per una societat millor  L’economia social és aquella que prioritza la satisfacció de les persones i el compromís amb la comunitat per sobre dels beneficis econòmics. Aquest model

Mots encreuats

1.  No aprovar 2.  Batalla de la conquesta de Palestina per part de les tropes angleses l’any 1918 3.  Quadrilàter que no té cap costat paral·lel 4.  General de l’exèrcit francès durant