/

Covid i esport

En els últims mesos molts joves s’han trobat amb l’impediment a l’hora de dur a terme la pràctica esportiva, tot això, degut a la situació de la pandèmia que ha provocat el

/

Com rega (2)

La sèrie “com rega” és una obra de Carles Alberdi elaborada el desembre del 2018. Són 32 acudits a partir de la mateixa situació quotidiana: regar una flor.