Com rega

Per Carles Alberdi

La sèrie “com rega”, de l’artista Carles Alberdi, és del desembre del 2018. Són un total de 32 acudits a partir de la mateixa situació quotidina, regar una flor.

UNA DE LES IL·LUSTRACIONS DE LA SÈRIE ‘COM REGA’, DE CARLES ALBERDI

Redactor junior

close